Tin tức nổi bật

milk-programming-language-mit-1474106563019

Khám phá ngôn ngữ lập trình mới của MIT

Các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm về Khoa học máy tính và Trí tuệ nhân tạo của MIT (CSAIL) đã phát triển một ngôn ngữ lập trình mới, đặt tên là Milk.

Xem tiếp

Học viên