TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG CNTT CNC-APTECHHỌC LẬP TRÌNH WEB PHP CƠ BẢN & NÂNG CAO Ở TPHCM

Lập trình PHP là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất. Làm chủ PHP với khóa học lập trình web PHP TPHCM tốt nhất tại CNC-Aptech.Tại sao nên học PHP?

Chương trình học lập trình Web PHP

Nội dung đào tạo lập trình web PHP

Chi tiết chương trình

CƠ BẢN Chương 1: Giới thiệu về ngôn ngữ PHP.
Chương 2: Giới thiệu Hàm - Function.
Chương 3: Cách dùng Mảng trong PHP.
Chương 4: Làm việc với Chuỗi.
Chương 5: Xây dựng Class và Kế thừa.
Chương 6: Tìm hiểu đối tượng Server.
Chương 7: Tương tác Form và chức năng phổ biến.
Chương 8: Đọc và ghi dữ liệu đến File.
NÂNG CAO Lập trình PHP & AJAX.
Lập trình PHP và MYSQL nâng cao.
Lập trình PHP Security.
Các Framework sử dụng PHP.

Học phí

Hỗ trợ thêm cho nhóm 2-4 người: 5%; nhóm 5 người trở lên: 10%
Đặc biệt đăng ký online: tặng thêm 100.000 đồng

STT TÊN KHÓA HỌC THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ (chưa ưu đãi)
1
Khóa lập trình PHP cơ bản + nâng cao
168 giờ
7.000.000 VNĐ

Ưu điểm khi học lập trình Web PHP TPHCM tại CNC-Aptech

Ưu điểm khi học lập trình web PHP tại CNC APTECH