/ Giới Thiệu

Giới thiệu IT Express

Để đáp ứng nhu cầu tiếp cận công nghệ tiên tiến và trau dồi kỹ năng CNTT của các bạn học sinh sinh viên, nhân viên văn phòng và các bạn có nhu cầu, CNC-Aptech thành lập trung tâm đào tạo kỹ năng CNTT IT Express tháng 4/2011.

Giới thiệu IT Express

Với sứ mệnh “Đào tạo những gì bạn cần”, trung tâm IT Express chú trọng phát triển các khóa chuyên đề CNTT nhằm trang bị cho người học những kỹ năng cần thiết trong công việc, cuộc sống và phù hợp với xu hướng phát triển của bản thân cũng như đáp ứng nhu cầu tuyển dụng cho doanh nghiệp.

 

IT Express sẽ cung cấp “Cơ hội, Kết quả, Thành công, Phát triển” thông qua sự đóng góp vào việc phát triển kỹ năng, nâng cao trình độ và hỗ trợ học viên phát triển tiềm năng của mình, cung cấp cơ hội phát triển nghề nghiệp và học vấn.

 

Tầm nhìn: Trở thành trung tâm đào tạo đa kỹ năng hàng đầu Việt Nam, được công nhận rộng rãi và cung cấp cho người học kỹ năng, kiến thức đáp ứng được nhu cầu phát triển của bản thân và nghề nghiệp.