/ Giới Thiệu

Tại Sao Nên Học Tại CNC-APTECH

Chương trình

– Aptech đào tạo Lập trình viên, Kỹ thuật viên, chuyên viên Quản trị mạng, Lập trình viên cho thiết bị di động và nhiều chương trình khác phù hợp với mọi đối tượng, đáp ứng tốt nhu cầu nguồn nhân lực CNTT và phần mềm của các nhà tuyển dụng.
– Chương trình của Aptech được cập nhật thường xuyên và thực tế trên quan điểm “dạy những gì ngành công nghiệp đang cần”.

Hàng ngàn công việc trong ngành IT và phần mềm

– Mỗi năm có hàng ngàn người được tuyển dụng để làm việc trong ngành công nghệ thông tin và phần mềm, Aptech tự hào đóng góp một phần không nhỏ trong số đó.
– Tất cả các tổ chức, các công ty, cho dù hoạt động trong lĩnh vực nào cũng cần đến công nghệ thông tin và phần mềm. CNTT được áp dụng rộng khắp trong tất cả các lĩnh vực.

Tại Sao Nên Học Tại CNC-APTECH

Giới thiệu việc làm

– Aptech có bộ phận chuyên trách đảm nhận giới thiệu việc làm cho tất cả sinh viên.
– Để giúp sinh viên dễ tìm kiếm việc làm trong ngành Công nghệ thông tin và phần mềm, ngoài các kỹ năng về công nghệ, Aptech còn trang bị cho học viên của mình những kỹ năng làm việc & kỹ năng Tiếng Anh.
– Sinh viên Aptech có thể có được việc làm ngay cả khi còn đang theo học tại Aptech.