/ Góc Học Tập

Bài thơ dân IT hay nhất

Bạn nghĩ rằng dân IT thường bị cho là khô khan, không tình cảm? Xem bài thơ dân IT hay nhất này, bạn sẽ thay đổi ngay suy nghĩ đó.

Bài thơ dân IT hay nhất

Bài thơ dân IT hay nhất: Nỗi nhớ không có tên

Em vội bước ra đi quên Logoff,
Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby.
Em quên hết kỷ niệm xưa đã Add
Quẳng tình anh vào khoảng trống Recycle Bin.

Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop,
Bóng em vừa Refresh hồn anh.
Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ,
Trong tim anh… Harddisk … dần đầy.

Anh ghét quá, muốn Clean đi tất cả,
Nhưng phải làm sao khi … chẳng biết Username.
Hay mình sẽ một lần Full Format …
Em đã change .. Password cũ còn đâu!

Anh sẽ cố một lần anh sẽ cố
Sẽ Retry cho đến lúc Error.
Nhưng em hỡi làm sao anh có thể …
Khi Soft anh dùng… đã hết Free Trial !
Hình bóng em vẫn mãi Default ..

Giá như anh có thể Ctrl+Z
Để Undo những gì đã xảy ra
Ngay cả những lập trình viên quốc tế
Còn có thể mắc lỗi nữa là….

Giá như anh có thể Ctrl+Z
Một lần, chỉ đúng một lần thôi.
Anh sẽ Debug những lỗi lầm đáng ghét
Em sẽ hiểu anh đâu phải thằng tồi.

Giá như anh có thể Ctrl+Z
Thì khi này anh đã ở bên em
Chứ đâu phải cô đơn ngồi quét
Những con Virus đang tràn ngập trái tim.

Nhưng anh không thể Ctrl+Z
Trong phần mềm có tên gọi là tình yêu
Chỉ có thể chọn Continue hay Exit
Và tất nhiên anh chưa muốn xa em.

Hãy hiểu cho lòng anh em nhé
Và xin em, hãy rộng mở lòng em
Khi mã nguồn trái tim không còn đóng
Anh sẽ viết lên đó dòng tên em.

Nguồn: sưu tầm