/ Góc Học Tập

Cách cài đặt Visual Studio 2013 trên Win 7 khi không có IE 10

Itexpress.edu.vn hướng dẫn bạn cách cài đặt Visual Studio 2013 trên Win 7 không cần iE 10. Cùng thực hiện nhé.

Cài đặt Visual Studio 2013 trên Win 7

Khi cài đặt Visual Studio 2013 trên Win 7, sẽ gặp phải thông báo lỗi và yêu cầu cài đặt IE 10.  Vậy làm thế nào để cài đặt Visual Studio 2013 trên Windows 7 khi không có IE 10?

Cách cài đặt Visual Studio 2013 trên Win 7

Không update được IE nên đành phải fake phiên bản của IE trên máy để có thể cài đặt được.

Cách cài đặt Visual Studio 2013 trên Win 7

Do VS 2013 sẽ kiểm tra key sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer  với Windows 32 bit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer với Windows64-bit

Sửa giá trị của svcVersion thành một số lớn hơn 10.0

Cách cài đặt Visual Studio 2013 trên Win 7

Các bạn có thể làm thủ công hoặc tải tệp tin Regedit về và chạy.

https://www.dropbox.com/s/i8afq192ig2782n/VS2013_FakeIE10.reg?dl=0

Sau đó tận hưởng thành quả.

Cách cài đặt Visual Studio 2013 trên Win 7

Với hướng dẫn cài đặt Visual Sstudio 2013 trên Win 7 chi tiết như trên, bạn sẽ cài đặt thành công.

Thân chào!

Tham khảo: hoangcuongflp