/ Góc Học Tập

Kỹ năng cho nghề Business Analyst là gì?

Nghề Business Analyst là công việc tương đối mới trong CNTT. Nghề Business Analyst là gì và cần có những kỹ năng gì? Hãy tìm hiểu cùng itexpress.edu.vn

Nghề Business Analyst là gì?

Nghề Business Analyst là gì?

Trong một dự án, BA là người tiếp cận khách hàng để tìm hiểu vấn đề họ đang cần giải quyết, thu thập yêu cầu và phân tích quy trình kinh doanh của công ty để đề ra các giải pháp phần mềm nhằm tối ưu hóa hoạt động nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu suất kinh doanh. Trên cơ sở đó, BA truyền đạt thông tin cho đội ngũ phát triển phần mềm để họ triển khai các giải pháp đó.

Các cấp bậc của Business Analyst

Hiện nay, ở công ty phần mềm thì vị trí của BA được chia thành các cấp bậc:
* Junior BA là các bạn mới thử sức,
* BA, Senior BA, Principal BA tham gia vào những dự án có quy mô lớn, phức tạp hơn và họ phải kiêm nhiệm thêm nhiều công việc như phỏng vấn hay đào tạo các BA khác.
* Cuối cùng là Business Architect chuyên về kỹ thuật và BA Manager chuyên về quản lý.
Các cấp bậc trong nghề Business Analyst
Cấp bậc của nghề Business Analyst
 

7 kỹ năng cần thiết của nghề Business Analyst

  1. Kỹ năng giao tiếp
  2. Kỹ năng chuyên môn
  3. Kỹ năng phân tích
  4. Kỹ năng giải quyết vấn đề
  5. Kỹ năng ra quyết định
  6. Kỹ năng quản lý
  7. Kỹ năng đàm phán và thuyết phục

7 kỹ năng cần thiết của nghề Business Analyst

Với những kiến thực như trên bạn đã biết nghề Business Analyst là gì cũng như những cấp bậc và kỹ nnag8 cần thiết của BA.

Nguồn: tổng hợp