/ Góc Học Tập

Làm sao để viết code tiến bộ?

Làm sao để viết code tiến bộ hơn? Itexpress.edu.vn sẽ chia sẻ bí quyết hay cùng bạn.

Làm sao để viết code tiến bộ?

Cách tốt nhất để viết code tiến bộ đó là: học code của những người giỏi hơn bạn.

Hãy đọc code được viết ra bởi các chuyên gia, trong rất nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau. Nghiên cứu nó cho tới khi bạn hiểu cách nó làm việc và điều gì khiến cho nó tốt.

Bạn sẽ không thể trở thành một lập trình viên giỏi hơn bằng cách ngồi đọc code của người khác một cách thụ động. Bạn phải tự viết những dòng code của chính bạn!
Không có gì dạy ta nhanh hơn bằng cách bạn phạm phải những sai lầm của chính bạn gây ra, và tự fix lỗi.

Vì vậy, cứ nghiên cứu tất cả “những đoạn code tốt” nếu bạn muốn, nhưng hãy viết thật nhiều code nhất mà bạn có thể.

Nguồn: internet