/ Học Viên

Chương trình Ưu đãi học phí tháng 6

Đón hè sang, CNC-Aptech dành tặng các bạn Chương trình Ưu đãi học phí tháng 6 vô cùng hấp dẫn.

Ưu đãi học phí tháng 6

Thời gian đăng ký

Từ 01/06/2016 đến ngày 30/06/2016.

Nội dung chương trình

Đăng ký các khóa học trong thời gian trên, bạn sẽ được nhận Ưu đãi học phí tháng 6.

  • Lập trình Android: 4.500.000 còn 3.600.000 new. Khai giảng dự kiến : 28/06/2016.
  • Lập trình Web PHP: 7.000.000 còn 5.600.000 new. Khai giảng dự kiến : 28/06/2016.
  • Khóa Digital Marketing cơ bản: 4.500.000 còn 3.600.000 new. Khai giảng dự kiến: 28/06/2016.
  • Học Photoshop: 2.300.000 còn 1.600.000 new. Khai giảng dự kiến: 28/06/2016.

Đăng ký online, bấm vào nút: ĐĂNG KÝ HỌC