/ Học Viên

Cuộc tuyển dụng PHP Developer tại Mulodo

Tháng 11 này, Mulodo đang mở cuộc tuyển quân với vị trí PHP Developer. Cơ hội việc làm tuyệt vời này đã xuất hiện trước mắt bạn rồi đó.

Mulodo tuyển quân với vị trí PHP Developer

Nếu bạn đã có bằng cử nhân Công nghệ thông tin, am hiểu về MVC và PHP Framework cùng kỹ năng nghiên cứu, giải quyết vấn đề tốt, bạn chính xác là nhân tố tiềm năng cho vị trí này!

Trở thành lập trình PHP tại Mulodo, bạn sẽ trải nghiệm các nghiệp vụ:

  • Phát triển và duy trì dịch vụ web cho công ty Nhật Bản
  • Nghiên cứu các giải pháp để giải quyết vấn đề về quá trình thiết kế và phát triển
  • Thiết kế chi tiết, thiết kế cơ sở dữ liệu dựa trên đặc điểm kỹ thuật được phân tích
  • Hỗ trợ ước tính cho các nhiệm vụ phát triển liên quan và rủi ro cho leader

Hơn nữa, Mulodo còn dành nhiều phúc lợi hấp dẫn cho vị trí này. Cơ hội việc làm tuyệt vời này đã xuất hiện trước mắt bạn rồi, còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay nắm bắt?

Nộp hồ sơ: tại đây