/ Học Viên

Thông tin tuyển dụng Lập trình tháng 10.2016

Do nhu cầu công việc, công ty Fujinet tuyển dụng Lập trình tháng 10.2016 với các yêu cầu như sau.

Tin tuyển dụng Lập trình tháng 10.2016

Công ty Fujinet tuyển dụng tuyển dụng kỹ sư phần mềm với các yêu cầu như sau.

Thông tin tuyển dụng Lập trình tháng 10.2016
Email: tuyendung@fujinet.net

Tel: 08. 38477000

Hạn chót nộp hồ sơ

05/11/2016