/ Học Viên

Thông tin tuyển dụng tháng 7,8,9.2017

Công ty cổ phần DMSpro đang có nhu cầu tuyển dụng 3 vị trí nhân sự cho tháng 7, 8, 9.2017 với yêu cầu cụ thể như sau.

Thông tin tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Tuyển dụng cho tháng 07.2017

  • Vị trí Support Center              : 7 người
  • Vị trí Tester                               : 7 người
  • Vị trí nhân viên triển khai      : 10 người

Tuyển dụng cho tháng 08.2017

  • Vị trí Support Center               : 3 người
  • Vị trí nhân viên triển khai      : 10 người

Tuyển dụng cho tháng 09.2017

  • Vị trí Support Center               : 3 người
  • Vị trí nhân viên triển khai      : 25 người

Quyền lợi

– Được đào tạo và nhận mọi sự hỗ trợ để đáp ứng yêu cầu công việc sau 2 tháng thử việc.
– Được tham gia trực tiếp các dự án đang phát triển tại DMSpro.
– Có cơ hội được đào tạo phát triển thành chuyên viên tư vấn triển khai hệ thống quản lý phân phối.
– Có cơ hội luân chuyển, thay đổi công việc cho phù hợp với năng lực, sở trường.
– Cam kết đem đến cho nhân viên mọi sự hỗ trợ để đạt được mục tiêu và sự thăng tiến trong công việc.

Nộp hồ sơ

Hồ sơ tìm việc gửi về địa chỉ: tuyendung@dmspro.vn, hồ sơ gồm:
– Bản CV được viết bằng tiếng Anh và tiếng Việt
– Bảng điểm (bản photo)
– Các văn bằng, chứng chỉ (bản photo)