/ Học Viên

Tuyển dụng cho Doanh Nghiệp – Bảo đảm 100% việc làm

Bạn lo lắng việc làm sau khi tốt nghiệp?

Với chương trình Tuyển dụng cho Doanh Nghiệp, CNC Aptech bảo đảm việc làm 100% sau khi tốt nghiệp.

Ưu thế nổi bật của chương trình

* Đảm bảo 100% việc làm sau khi tốt nghiệp.

* CNC Aptech trực tiếp tuyển dụng lập trình viên cho các công ty đối tác.

Tuyển dụng cho Doanh Nghiệp - Bảo đảm 100% việc làm

Mọi chi tiết về chương trình, bạn liên hệ hotline: (08) 3880.3888 – 399.55.475

Website: http://www.cncaptech.edu.vn/baodamvieclam/