/ Học Viên

Ưu đãi học phí hấp dẫn – Đăng ký học ngay

CNC Aptech mang đến  chương trình hấp dẫn trong tháng 9, bạn sẽ được học các khóa ngắn hạn với học phí ưu đãi lớn.

Ưu đãi học phí hấp dẫn - Đăng ký học ngay

Nội dung chương trình ưu đãi học phí

Đăng ký các khóa học trong thời gian trên, bạn sẽ được nhận ưu đãi học phí

  • Lập trình Android: 4.500.000 còn 3.100.000 new
  • Lập trình Web PHP: 7.000.000 còn 4.900.000 new
  • Khóa Digital Marketing cơ bản: 4.500.000 còn 3.600.000 new
  • Học Photoshop: 2.300.000 còn 1.600.000 new

Đăng ký online, bấm vào nút: ĐĂNG KÝ HỌC

Thời gian đăng ký

Đến ngày 30/09/2016.