/ Học Viên

Ưu đãi học phí tháng 5 đặc biệt

CNC-Aptech dành tặng các bạn Chương trình Ưu đãi học phí tháng 5 vô cùng đặc biệt.

Chương trình Ưu đãi học phí đặc biệt tháng 5

Thời gian đăng ký

Từ 18/05/2016 đến ngày 31/05/2016.

Nội dung chương trình

Áp dụng ưu đãi học phí tháng 5 cho các khóa học.

  • Lập trình Android: 4.500.000 còn 3.600.000 new. Khai giảng dự kiến : 23/05/2016
  • Lập trình Web PHP: 7.000.000 còn 5.600.000 new. Khai giảng dự kiến : 23/05/2016
  • Khóa Digital Marketing cơ bản: 4.500.000 còn 3.600.000 new. Khai giảng dự kiến: 23/05/2016
  • Học Photoshop: 2.300.000 còn 1.600.000 new. Khai giảng dự kiến: 23/05/2016

Đăng ký online, bấm vào nút: ĐĂNG KÝ HỌC