Bảng phím tắt trong Photoshop CC 2015 và Lightroom CC

Bảng phím tắt trong Photoshop CC 2015 và phím tắt trong Lightroom CC 2015 này sẽ giúp chúng ta sẽ dễ nhớ đồng thời rút ngắn thời gian xử lý rất nhiều.

Hệ thống phím tắt trong Lightroom CC 2015 và phím tắt trong Photoshop CC 2015 được setupablogtoday trình bày dạng infoGraphic dễ nhớ và tra dùng khi cần. Hệ thống phím tắt khoa học và phong phú của các phần mềm Adobe nói chung và riêng LR và photoshop giúp chúng ta rút ngắn thời gian xử lý rất nhiều. Ảnh trong link download bên dưới có độ phân giải đủ lớn để bạn dùng làm hình nền hoặc in ra nếu cần.

  • Mỗi ký tự cần nhấn tổ hợp phím với Command (trên Mac) và Ctrl (trên Windows)
  • Mỗi ký tự là một nhóm công cụ / chức năng, có ghi tên và biểu tượng công cụ dễ hình dung.

Bảng phím tắt trong Lightroom CC 2015

Bảng phím tắt trong Photoshop CC 2015

Download cả hai LR & PS (High-res PDF): Tại đây

Hoặc:

  1. Adobe Lightroom CC 2015: Download bản high-res PDF: Tại đây
  2. Adobe Photoshop CC 2015: Download bản high-res PDF: Tại đây
  3. Adobe Premiere Pro CC 2015: Download bản high_res PDF: Tại đây
  4. Adobe Illustrator CC 2015: Download bản high_res PDF: Tại đây.
  5. Adobe After Effects CC 2015: Download bản high_res PDF: Tại đây

Mỗi bảng có các bảng nhỏ tổng hợp từng nhóm công cụ / chức năng, ví dụ như:

Phím tắt trong Lightroom CC 2015

Các phím tắt trong Lightroom CC 2015

Bảng phím tắt trong Photoshop CC 2015

Bảng phím tắt trong Photoshop CC 2015

Nguồn: setupablogtoday