Thủ thuật Tạo hiệu ứng chùm sáng trong Photoshop

Để Tạo hiệu ứng chùm sáng trong photoshop không phải là việc khó. Bài hướng dẫn chi tiết này sẽ giúp bạn tạo hiệu ứng đẹp mắt này cho tấm ảnh của mình.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chùm sáng trong photoshop

Bài hoc photoshop bắt đầu.

Bước 1 

Mở một file Photoshop mới với kích cỡ tùy ý. Nhấn phím D để thiết lập màu foreground và background mặc định. Nhấn Alt + Backspace để đổ màu nền cho file là màu đen. Nhân đôi layer hiện tại thành một layer mới (chuột phải vào tên layer hiện tại trong phần Layer bên phải và chọn Dulicate layer). Tiếp tục làm việc trên layer mới.

Bước 2 

Chọn công cụ Gradient tool từ thanh công cụ, di chuyển con trỏ xuống phía mép dưới cùng của file, giữ chuột và kéo thẳng lên mép trên cùng của file. Sau thao tác này bạn sẽ có một file với gradient màu chuyển từ trắng sang đen.

Bước 3 

Kích vào Filter > Distort > Wave, cửa sổ Wave xuất hiện, thiết lập các thông số như hình sau

Bước 4
 
Vào Filter > Distort > Polar Coordiantes. Cửa sổ Polar coordinates mở ra, thiết lập tỉ lệ là 100% và check tùy chọn Rectangular to Polar

Bước 5 

Tiến tục bài hoc photoshop, ta vào Image > Adjustments > Hue/Saturation và chọn tùy chọn Colorize, sau đó thay đổi thiết lập tuần tự như sau: Hue: 200, Saturation: 25 và Lightness: 0

Bước 6 

Bước tiếp theo, vào Filter > Render > Lighting Effects và thiết lập Light type thành Omni, các thiết lập còn lại để mặc định.

Và đây là thành quả bài hoc photoshop chúng ta có được:

Tạo hiệu ứng chùm sáng trong photoshop

Chúc các bạn thực hiện thành công.