/ Lập Trình Android

Cách tạo giao diện Activity trong Android

Bài học lập trình Android cơ bản này, Itexpress.edu.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo giao diện Activity trong Android và các chuyển màn hình đơn giản.

Ở bài học trước, các bạn đã được làm quen với Android qua Cách cài đặt Android SDK Eclipse. Và bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo giao diện Activity trong Android và các chuyển màn hình đơn giản thông qua việc tạo ra màn hình đăng nhập cho ứng dụng.

Cách tạo giao diện Activity trong Android

Hướng dẫn tạo giao diện Activity trong Android

Bước 1

Tiến hành tạo Project, vào thư mục res/layout mở tập tin activity_main.xml sẽ có giao diện như hình.

Bước 2

Thực hiện kéo các điều khiển vào trong Layout như hình, chuyển qua chế độ XML (ô màu xanh) sửa thuộc tính của các điều khiển như sau:

Điều Khiển
android:id
android:text
Button
btnDangNhap
@string/btnDN
TextView1
txtTaiKhoan
@string/txtTK
TextView2
txtMatKhau
@string/txtMK
EditText1
editTaiKhoan
EditText2
editMatKhau

Vào thư mục res/values mở tập tin strings.xml và bổ sung như sau:

Cách tạo giao diện Activity trong Android 1

Trong hàm onCreate của tập tin MainActivity.java xử lý sự kiện nhấn cho Button.

Cách tạo giao diện Activity trong Android 2

Tạo lớp SecondActivity trong thư mục src với nội dung như sau:

Cách tạo giao diện Activity trong Android 3

Bước 3

Mở tập tin AndroidManifest.xml, trong cặp thẻ application bổ sung thêm Activity cho ứng dụng.

Cách tạo giao diện Activity trong Android 4
Tiến hành chạy Project, bấm vào nút Go ứng dụng sẽ chuyển qua màn hình SecondActivity như hình, thực hiện bấm nút Back trên thiết bị ảo để trở về MainActivity.

Như vậy, chúng ta đã tạo giao diện Activity trong Android chỉ sau 3 bước đơn giản. Chúc bạn thực hiện thành công.