/ Lập Trình Android

Hướng dẫn các lệnh trong Fastboot

Itexpress.edu.vn sẽ hướng dẫn bạn sử dụng các lệnh trong Fastboot. Đây là những câu lệnh cơ bản và thường dùng nhất cho Android.

Hướng dẫn các lệnh trong Fastboot

Tổng hợp các lệnh trong Fastboot thường dùng

Lưu ý: để chạy được fastboot máy bạn nhất thiết phải ở trong chế độ Bootloader. Bạn có thể vào chế độ này bằng cách nhập lệnh:
adb reboot bootloader

1. fastboot

Giao thức giữa máy tính và điện thoại giúp bạn flash file vào máy điện thoại – câu lệnh trên sẽ liệt kê những lện được dùng cùng fastboot với hướng dẫn.

2. fastboot devices

Kiểm tra thiết bị kết nối, thiết b5 được kết nối chưa, và những thiết bị nào đang được kết nối.

3. fastboot reboot

Khởi động lại máy bình thường.

4. fastboot oem unlock

Unlock bootloader của các dòng Nexus, Sony,.. cái này sẽ khiến bạn vi phạm điều khoản bảo hành của của hãng sản xuất.

5. fastboot erase XXX

Xóa phân vùng XXX – thường được dùng với phân vùng userdata hay cache. Ví dụ: xóa phân vùng userdata
fastboot erase userdata ( phân vùng userdata bạn sẽ bị xóa đồng nghĩa với việc những cài đặt trong phần setting như tài khoản log in password, history web, rồi pass wifi vân vân sẽ bị xóa hết).
**Cần cẩn thận khi dùng câu lệnh học lập trình Android này, xóa nhầm cái là Brick máy đây.

6. fastboot flash XXX YYY

Flash phân vùng XXX bằng file ảnh YYY
Ví dụ: flash phân vùng recovery bằng file RArecovery.img
fastboot flash recovery RArecovery.img
Một số phân vùng thường gặp: boot, recovery, radio, zImage.

Lời kết

Bạn hãy ghi nhớ các lệnh trong Fastboot này để khi cần sử dụng là có ngay nhé.