/ Lập Trình Java

4 điều mà lập trình Java Web phải biết

Lập trình Java Web cần phải biết 4 điều cực kỳ quan trọng. Đó là gì? Tìm hiểu ngay cùng Itexpress.edu.vn

4 điều mà lập trình Java Web phải biết

Nếu bạn là một lập trình Java Web, bạn cần biết những điều cơ bản sau đây.

1. Hiểu biết về MVC Frameworks – Frameworks J2EE mã nguồn mở như Struts, Webwork, Spring MVC, Tapestry.

2. Hiểu biết cơ bản về Web Services.

3. Hiểu biết tốt về Web/Application server như Tomcat, Glassfish, WebLogic, WebSphere, Jetty etc.

4. Hiểu biết về môi trường Unix – Hầu hết các server Java đặt trên môi trường Unix nên hiểu biết về Unix là một lợi thế lớn.

Hãy luôn ghi nhớ 4 điều quan trọng này bạn nhé. Chúc bạn thành công.