/ Lập Trình PHP

21 sai lầm chết người trong Lập trình PHP

Bạn đã biết 21 sai lầm chết người trong Lập trình PHP chưa? Những sai lầm này có thể xem là nguồn gốc của những sai lầm sơ đẳng.

Ngôn ngữ PHP được nhiều người dùng vì tính dễ sử dụng. Nhưng đã không nhận ra rằng: sử dụng đúng PHP còn khó hơn các ngôn ngữ khác. Hãy cùng http://itexpress.edu.vn/ xem phân tích các sai lầm này.

21 sai lầm chết người trong Lập trình PHP

21 sai lầm chết người trong Lập trình PHP

Gồm có 3 phần:

Phần 1. 7 lỗi giáo khoa
Phần 2. Lỗi nghiêm trọng
Phần 3. 7 lỗi chết người

Các bạn tải trọn file này: tại đây

Đây là bài học rất hữu ích cho các bạn đã và đang học lập trình web php. Nó sẽ giúp bạn tránh được những sai lầm.

Chúc các bạn học tốt.