/ Lập Trình PHP

Cách học lập trình PHP hiệu quả

Để lập trình tốt trong PHP, chúng ta cần có cách học lập trình PHP hiệu quả. Itexpress.edu.vn chia sẻ cùng bạn bí quyết để học tốt PHP.

Cách học lập trình PHP hiệu quả

Việc tạo ra các thói quen mã hóa tốt sẽ nâng cao các nhân tố thiết kế như khả năng lắp ghép mô đun và mã của bạn sẽ dễ hiểu hơn và do đó bảo trì dễ dàng. Sau đây là 5 thói quen giúp bạn có cách học lập trình PHP hiệu quả hơn

1. Chọn các tên thích hợp

Chọn các tên thích hợp là thói quen quan trọng nhất vì các tên mô tả làm cho mã dễ đọc và dễ hiểu hơn. Tính dễ hiểu của mã của bạn quyết định việc nó có thể bảo trì được trong tương lai hay không. Ngay cả khi mã bạn viết không chứa bất kỳ chú giải nào, nếu nó dễ hiểu, sẽ dễ dàng hơn cho bạn hay một người nào khác thay đổi khi cần thiết. Mục đích của bạn, khi tập thói quen học lập trình web php này, sẽ là chọn cách đặt tên tốt để làm cho việc đọc mã của bạn giống như đọc một quyển sách.

2. Làm từng mẩu nhỏ hơn

Rất dễ dàng tập trung ngay vào việc giải quyết một vấn đề và bắt đầu viết mã ngay. Trong khi bạn đang giải quyết một vấn đề trước mắt, bạn liên tục gõ vào, làm cho các hàm của bạn càng ngày càng dài ra. Về lâu dài đây không phải là một vấn đề, miễn là sau đó bạn quay lại và cấu trúc lại mã thành các đoạn nhỏ hơn.

Cấu trúc lại mã là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng bạn nên tập thói quen viết các phương thức ngắn hơn, tập trung hơn ngay từ đầu. Các phương thức ngắn hơn có thể được xem trong một cửa sổ sẽ dễ hiểu hơn. Khi một phương thức quá dài, không thể xem tất cả cùng một lúc trong một cửa sổ, nó sẽ làm giảm tính dễ hiểu bởi vì bạn không thể nhanh chóng theo dõi toàn bộ dòng chảy của nó từ đầu đến cuối.

Khi xây dựng các phương thức, bạn cũng nên tạo thói quen xây dựng chúng sao cho chúng làm một việc và chỉ một việc mà thôi. Có một số lý do cho việc tập trung cao độ như vậy khi viết phương thức của bạn. Trước tiên, các phương thức được tái sử dụng một cách dễ dàng hơn khi chúng chỉ làm một việc và làm tốt việc đó. Thứ hai, các phương thức như vậy dễ dàng thử nghiệm hơn. Thứ ba, các phương thức như vậy càng dễ hiểu và dễ thay đổi hơn — nếu cần thiết — khi chúng càng đơn giản hơn.

3. Viết chú giải mã của bạn

Việc chú giải mã của bạn, thoạt đầu đôi khi có vẻ cũng khó khăn như việc viết mã. Biết phải chú giải những gì đòi hỏi phải khéo léo vì rất dễ bị lôi kéo thành chú giải những gì mà mã đang làm. Một ý tưởng tốt hơn là chú giải mục đích của mã là gì. Trong các khối đầu đề của hàm, khi mà mục đích của hàm có thể còn chưa hiển nhiên, hãy nói cho người đọc biết các đầu vào và các đầu ra của các phương thức là gì và mục đích nguyên thủy của nó.

Việc chú giải mã đang làm gì là rất phổ biến, nhưng không cần thiết. Nếu mã lộn xộn đến mức mà bạn phải ghi chú nó đang làm gì, hãy coi đây như là một gợi ý rằng bạn nên viết lại mã để làm cho nó dễ hiểu hơn. Hãy tập thói quen chọn đặt tên thích hợp, dùng các phương thức và các cấu trúc nhỏ hơn để làm cho mã của bạn dễ đọc hơn mà không phải chú giải nó làm gì.

4. Xử lý các điều kiện lỗi

Người ta đã nói rằng khi bạn viết các ứng dụng chắc chắn, mã xử lý lỗi dường như tuân theo quy luật 80/20: 80 phần trăm mã dành cho xử lý các trường hợp ngoại lệ và kiểm tra hợp lệ, và 20 phần trăm mã thực tế làm công việc. Viết mã để làm cho việc mã hóa đi theo tuyến đường may mắn (happy-path coding) là thói quen khá tự nhiên. Điều này có nghĩa là viết mã hoạt động tốt cho các điều kiện cơ sở, khi tất cả các dữ liệu là hợp lệ và tất cả các điều kiện đúng như mong đợi. Tuy nhiên, mã như vậy có thể dễ hỏng trong cuộc đời của ứng dụng. Ở cực khác, bạn có thể dành quá nhiều thời gian viết mã cho các điều kiện mà có thể không bao giờ gặp phải.

Thói quen này là về việc tìm sự cân bằng giữa thực hiện xử lý lỗi đúng mức và không thực hiện mạ vàng nhiều tới mức mà mã của bạn sẽ không bao giờ được hoàn tất.

5. Không bao giờ sao chép và dán liên tục

Khả năng sao chép mã từ một nơi và dán nó vào trong trình soạn thảo mã của bạn là một con dao hai lưỡi. Một mặt, nó tránh được rất nhiều lỗi khi bạn đang gõ lại từ một ví dụ hoặc một bản mẫu. Mặt khác, nó làm lây lan nhanh cách viết mã giống nhau quá dễ dàng.

Hãy cảnh giác chống lại việc sao chép và dán mã giữa các phần của ứng dụng của bạn. Khi bạn thấy mình đang làm điều đó, hãy dừng lại và tự hỏi, làm thế nào để có thể viết lại phần mã mà bạn đang sao chép để thành một cái gì đó có thể tái sử dụng. Đặt mã vào chỉ một nơi cho phép bạn bảo trì mã của mình một cách dễ dàng hơn, ở một mức độ lớn, bởi vì các thay đổi cần được thực hiện chỉ ở một nơi thôi.

Nguồn: ibm