/ Lập Trình PHP

Hướng dẫn cách đặt tên biến trong PHP

Bạn đã biết cách đặt tên biến trong PHP chưa? Itexpress.edu.vn sẽ hướng dẫn cùng bạn chi tiết và đơn giản nhất.

Cách đặt tên biến trong PHP

Cách đặt tên biến trong PHP

Khi bắt tay vào lập trình một chương trình, hiển nhiên chúng ta sẽ cần phải lưu trữ dữ liệu. Cụ thể, dữ liệu có thể được lưu trữ bằng biến (variable). Khác với các ngôn ngữ lập trình khác, trong học lập trình web PHP các biến ko cần phải khai báo (declare) trước khi sử dụng. Để sử dụng biến, bạn chỉ  cần gán (assign) cho nó một giá trị (value). Biến sẽ tự động được tạo. Cực kỳ đơn giản và nhanh chóng phải không nào.

Chú ý: Hình thức khai báo thì sẽ bắt buộc có “$” đằng trước biến khai báo, và sau biến $ không được bằng số, biến trong php phân biệt chữ hoa và chữ thường nhé. ($abc # $ABC, …)

$bien_thu_nhat : Khai báo biến đúng

$1213abc: Khai báo sai vì sau $ có số.

abcxyz: Khai báo biến sai vì thiếu “$”

Ví dụ cho một chương trình php cụ thể:

<?php

$temp = “Hello world and itexpress.edu.vn”;

echo “$temp”;

?>

Tên biến
Một biến có thể gắn với 1 cái tên .
Ví dụ:
        $a = “hello”;
$$a = “world”;
==> $hello = “world”
 
echo “$a ${$a}”;
<==> echo “$a $hello”;
Kết quả ra sẽ là : hello world
Với bài học cách đặt tên biến trong PHP này, bạn sẽ đặt tên cho biết thật dễ dàng. Chúc bạn thành công.