/ Tin Tức

Bộ phím tắt trên Macbook

Việc dùng các phím tắt trên macbook sẽ giúp chúng ta thao tác công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn. Sau đây là tổng hợp các phím tắt trên macbook đầy đủ nhất.

Tổng hợp phím tắt trong macbook

Tổng hợp phím tắt trong macbook

Các phím tắt cơ bản

– Command + C = Copy
– Command + V = Paste
– Command + Alt + V = Cut (Command + C = Chọn file để cut)
– Command + Delete = Xoá
– Command + Q = Thoát hoàn toàn ứng dụng.
– Command + W = Thoát cửa sổ đang làm việc.
– Command + M = Minimize.
– Command + Shift + 3 = Chụp toàn màn hình.
– Command + Shift + 4 + kéo chuột = Chụp màn hình vùng kéo chuột.
– Command + Shift + 4 + Space = Chụp màn hình cửa sổ khi được trỏ chuột.
– Spacebar = Quick look ( click vào thư mục cần xem trước )
– Command + I ( đương nhiên phải click vào cái cần info nhé )
– Command + “,” = Thiết lập, chỉnh sửa cài đặt chung

Các phím tắt làm việc với trình duyệt web

– Command + T = New tap
– Command + R = Refresh
– Command + Control + F = Full screen
– Command + D = Đánh dấu trang vào Bookmark
– Command + Link = Mở link trong tab mới
– Command + “+” = Zoom in
– Command + “-” = Zoom out –
– Command + 0 = Size mặc định của trang web

Các phím tắt làm việc với iTunes

– Command + T = full visualizes
– Spacebar = Play/Pause
– Command + Shift + M = Mini itunes

Các phím tắt tạo hiệu ứng đẹp mắt

– Control + Option + Command + B ở trong màn hình Launchpad => Các bạn hãy tự khám phá nhé.
– Fn + Shift + F4 or Shift + F4 = Hiệu ứng cực đẹp khi mở Launchpad
– Fn + Shift + F3 or Shift + F3 = Hiệu ứng cực đẹp khi mở Application Windown

Với tổng hợp các phím tắt trên Macbook này sẽ giúp các bạn sử dụng macbook nhanh và hiệu quả hơn.

Nguồn: Tổng hợp