/ Tin Tức

Dự thảo mới cho hệ thống giáo dục của nước Anh

Hệ thống giáo dục của nước Anh vừa có dự thảo mới. Theo đó, Google và Facebook hoàn toàn có quyền mở học viện riêng và cấp bằng cho học viên.

Dự thảo mới về hệ thống giáo dục của nước Anh

Đây là cách mà dự thảo đảm bảo rằng các công ty sẽ đào tạo được nguồn nhân lực đúng theo yêu cầu của mình, cũng như cung cấp cho người nhân nhiều lựa chọn về trường học hơn.

Dự thảo cho hệ thống giáo dục của nước Anh còn khuyến khích cạnh tranh giữa các học viện và cơ sở giáo dục để nâng cao chất lượng từng ngày. “Bất kì ai có thể chứng minh họ có khả năng dạy tốt và vượt qua các tiêu chuẩn cao của Bộ giáo dục đều có thể bước vào sân chơi. Nếu chúng ta đặt quá nhiều sự quan tâm về việc đơn vị giáo dục đó có lâu đời hay chưa thì nó sẽ làm giảm đi việc mở cửa các học viện mới có chất lượng.”

Tất nhiên, đây mới chỉ là dự thảo và nó còn phải được chính phủ Anh thông qua thì mới trở thành hiện thực.

Nguồn: The Next Web