/ Tin Tức

Những từ tiếng Anh viết tắt trên Facebook

Tổng hợp những từ tiếng Anh viết tắt trên Facebook thông dụng nhất và giải mã ý nghĩa cũng những từ này.

Những từ tiếng Anh viết tắt trên Facebook

Đôi lúc sử dụng Facebook, bạn thấy nhiều người sử dụng những từ viết tắt này rồi và cũng có thể 1 số từ bạn không biết là gì, hôm nay xin tổng hợp lại những từ tiếng Anh viết tắt trên Facebook thường thấy nhất.

Giải mã những từ tiếng Anh viết tắt trên Facebook

stt = status: trạng thái, tình trạng
cmt = comment: bình luận
ad = admin, administrator: quản trị viên
mem = member: thành viên
rela = relationship: mối quan hệ
pr = public relations: quảng cáo, lăng xê
cfs = confession: tự thổ lộ, tự thú
19 = one night: một đêm
29 = tonight: tối nay
ib (hoặc inb) = inbox: hộp thư đến, nhắn tin riêng (trong facebook)
FA = forever alone: cô đơn mãi mãi
FB = facebook
FC = fan club
FD = free day: ngày nghỉ
FS = fan sign: tấm bảng viết và vẽ tay được trang trí nhiều màu sắc, slogan thể hiện sự hâm mộ thần tượng hoặc đối tượng yêu thích
PS = post script: tái bút
5ting= fighting (số 5 là five, đọc giống fight). Ví dụ profile = pro5

Tham khảo: vietdesigner