/ Tin Tức

Phần mềm VSCO Keys đã bị ngừng phát triển

Bộ phần mềm VSCO Keys đã bị ngừng phát triển và bán ra. Tuy nhiên, công ty VSCO sẽ vẫn hỗ trợ người dùng đã mua ứng dụng này đến hết 31/12/2015.

VSCO Keys là ứng dụng cho phép bạn thiết lập phím tắt riêng cho Adobe Lightroom để đẩy nhanh quá trình xử lý ảnh. Lý do được công ty đưa ra là ứng dụng này không thành công, không được đón nhận, cũng như không đem lại lợi nhuận nên đã bị ngừng phát triển (mặc dù VSCO mới được đầu tư 40 triệu USD).

VSCO Keys

Bộ phần mềm VSCO Keys

Điều này đồng nghĩa với việc VSCO sẽ ngừng bán ra hoàn toàn, cũng như không có bất kỳ bản cập nhật nào cho VSCO Keys trong tương lai.

Bạn sẽ không thể dùng VSCO Keys trên OS X El Capitan và Windows 10 vì vấn đề tương thích. Tuy nhiên, công ty sẽ vẫn hỗ trợ người dùng đã mua ứng dụng này đến hết 31/12/2015.

Nguồn: tinhte