/ Tin Tức

Ra mắt Google Cloud Machine Learning cho Dev

Google đã cho giới thiệu Cloud Machine Learning cho Dev. Và hãng hứa sẽ nhanh chóng phổ cập đầy đủ Google Cloud Machine Learning trong thời gian tới.

Tại sự kiện NEXT Google Cloud Platform đang diễn ra, Google đã giới thiệu nền tảng Cloud Machine Learning dành cho các lập trình viên. Trước đây công nghệ này chỉ được Google trang bị cho các dịch vụ của riêng hãng nhưng bây giờ tất cả các lập trình viên đều có thể sử dụng sức mạnh này để trang bị lên các ứng dụng thương mại mà họ phát triển. Hiện nền tảng này mới được cung cấp có giới hạn nhưng hãng hứa sẽ nhanh chóng phổ cập đầy đủ trong thời gian tới.

Nền tảng machine learning đã được Google phát triển và áp dụng cho một số dịch vụ của họ trước đây. Hãng cho biết: “Nhiều ứng dụng của Google đã sử dụng nền tảng Cloud Machine Learning, bao gồm tính năng tìm hình ảnh trong Photos, tìm kiếm bằng giọng nói trong Google app, dịch vụ Dịch và chức năng Smart Reply trong Inbox. Nền tảng của chúng tôi bây giờ được cung cấp như một dịch vụ đám mây để mang lại quy mô và tốc độ chưa từng có cho các ứng dụng thương mại của bạn.”

Google Cloud Machine Learning có gì?

Google Cloud Machine Learning có gì?

Về cơ bản thì nền tảng Google Cloud Machine Learning bao gồm 2 thành phần: đầu tiên là cho phép các lập trình viên có thể phát triển những mô hình machine learning từ dữ liệu của họ, phần còn lại là cung cấp mô hình pre-trained. Để train các mô hình machine learning, Google cung cấp cho lập trình viên các công cụ lấy dữ liệu như Google Cloud Dataflow, Google BigQuery, Google Cloud Dataproc, Google Cloud Storage và Google Cloud Datalab.

Hãng cho biết “Cloud Machine Learning sẽ lo tất cả mọi thứ, từ thu dữ liệu cho tới các mô hình dự đoán. Kết quả là bất cứ ứng dụng nào cũng có thể sở hữu kỹ thuật deep learning thông minh vốn đang được trang bị cho các dịch vụ của Google. Mô hình Pre-Train cũng bao gồm các hàm API như Google Translate API, Cloud VIsion API và dịch vụ mới là Cloud Speech API,…

Được biết Cloud Speech API đang được trang bị cho chức năng tìm kiếm bằng giọng nói cũng như các ứng dụng có sử dụng giọng nói. Nó có thể chuyển từ giọng nói sang văn bản đối với hơn 80 ngồn ngữ khác nhau. Hãng nhấn mạnh rằng muốn mang công nghệ vốn chỉ lưu hành nội bộ ra phổ biến cho tất cả mọi người bằng những cách dễ tiếp cận nhất có thể.

Tham khảo: Techcrunch, Google