/ Tin Tức

Tải Event Countdowns miễn phí

Event Countdowns là ứng dụng nhắc nhở những sự kiện quan trọng cho người dùng. Và đang có khuyến mãi tải Event Countdowns miễn phí.

Bạn chỉ cần cài ứng dụng vào, tạo một sự kiện và chọn ngày cho sự kiện đó, ứng dụng sẽ giúp bạn đếm lùi ngày cho tới khi diễn ra sự kiện đó. Giúp bạn luôn theo dõi được các sự kiện cần thiết và sự kiện nào sẽ diễn ra trước.

Ứng dụng này có giá 0,99USD nhưng đang khuyến mãi cho phép tải Event Countdowns miễn phí.

Tải Event Countdowns miễn phí

Tải Event Countdowns miễn phí cho iOS

tại đây

Nguồn: echip