/ Tin Tức

Thuyết lập trình vị lai là gì?

Năm 1994, các lập trình viên cho ra tuyên ngôn vị lai trong nghề lập trình. Vậy thuyết lập trình vị lai là gì?

Bản tuyên ngôn năm 1994 của các lập trình viên vị lai hoàn toàn dựa trên bản tuyên ngôn 1910 của các họa sĩ vị lai.

Thuyết lập trình vị lai là gì?

Nhưng có lẽ là lời giải thích tốt nhất về lập trình vị lai là gì nằm trong bản ghi chú về lập trình vị lai này.

Bản ghi chú về lập trình vị lai

Chúng ta TỪ CHỐI

  • BẢN SAO của các công việc đã được thực hiện trước đây.
  • Phần mềm NGƯỜI DÙNG CÓ KHẢ NĂNG CẤU HÌNH.
  • Tài liệu GIẤY.
  • Bất kỳ chương trình nào gây LÃNG PHÍ BỘ NHỚ quý giá của người sử dụng.
  • Bất kỳ chương trình nào gây LÃNG PHÍ THỜI GIAN quý giá của người sử dụng.
  • Quản trị hệ thống và các ADMINISTRATOR.
  • Bất cứ cái gì thực hiện nhằm tiện lợi cho các lập trình viên nhưng gây phí tổn cho người sử dụng.
    Khả năng mở rộng, mô đun hóa, lập trình có cấu trúc, sử dụng lại code, thiết kế top-down, các loại tiêu chuẩn, và “PHƯƠNG PHÁP” hướng đối tượng.
  • Tất cả các hình thức bổ sung của SỰ VÔ ÍCH và LÃNG PHÍ THIẾU TRÁCH NHIỆM.

Đây là một tập các mục tiêu đáng ngưỡng mộ. Quan tâm đặc biệt là sự tôn kính vị lai dành cho các chương trình tự động sinh ra code; điều này báo trước sự phục hưng của các ngôn ngữ lập trình dynamic, mười năm sau đó. Rõ ràng tương lai là bây giờ.

Bản ghi chú về lập trình vị lai

Bạn phải cẩn thận để việc bác bỏ giáo điều đó thì chính nó không trở thành một loại giáo điều. Đôi khi, một danh sách liệt kê các best practices có thể cũng hữu ích.

Nguồn: Bài viết được dịch từ blog Coding Horror